• مهر
 • مهرخاتم
 • تایپوگرافی
 • وکتور چهره

طراحی مهر خاتم بعنوان لوگوی شخصی،امضاء هنری ،لوگوی وبسایت ، عکس پروفایل شبکه های اجتماعی

       تعرفه ها
طرح اینه
طرح اینه
 تعرفه ها:

طراحی مهر خاتم: 50000 تومان


2 طرح خاتم متفاوت: 90000 تومان


طراحی وکتور چهره :70000 تومان


تایپوگرافی اسم:70000 تومان


لوگو - لوگوتایپ :600000 تومان


مراحل سفارش:

پس از مشاهده نمونه کارهای موجود در سایت علاوه بر درج نام و نام خانوادگی،در قسمت توضیحات نوع سفارش خود(مثال:طراحی مهر خاتم ) و شماره طرحی که به عنوان نمونه انتخاب کرده اید و در صورت لزوم توضیحات تکمیلی در مورد طراحی را قید فرمایید.
بعد از ثبت سفارش به درگاه پرداخت اینترنتی متصل خواهید شد و پس از تکمیل کردن اطلاعات شخصی ، طبق تعرفه های موجود در سایت می بایست هزینه سفارش را پرداخت نمایید .

سفارشات طراحی طی 24 ساعت به ایمیل ارسال می گردد.

 

       نمونه کارها
 • مهر خاتم

  مهر خاتم 121

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 120

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 119

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 118

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 117

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 116

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 115

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 113

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 112

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 111

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 110

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 109

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 108

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 107

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 106

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 105

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 104

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 103

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 102

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 101

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 100

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 99

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 98

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 97

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 96

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 95

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 94

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 93

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 92

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 91

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 90

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 89

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 88

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 87

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 86

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 85

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 84

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 83

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 82

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 81

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 80

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 79

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 78

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 77

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 76

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 75

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 74

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 73

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 72

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 71

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 70

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 68

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 67

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 66

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 65

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 64

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 63

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 62

 • مهر خاتم ویژه

  مهر خاتم 61

 • مهر خاتم ویژه

  مهر خاتم 59

 • مهر خاتم ویژه

  مهر خاتم 58

 • مهر خاتم ویژه

  مهر خاتم 57

 • مهر خاتم متفاوت

  مهر خاتم 56

 • مهر خاتم هنری

  مهر خاتم 55

 • مهر خاتم حرفه ای

  مهر خاتم 54

 • طراحی مهر خاتم

  مهر خاتم 53

 • مهر خاتم زیبا

  مهر خاتم 52

 • مهرخاتم میلاد میزانی

  مهر خاتم 51

 • مهر خاتم قدیمی

  مهر خاتم 50

 • مهر خاتم سلطانی

  مهر خاتم 49

 • مهر خاتم کتایون

  مهر خاتم 48

 • مهر خاتم بته جقه

  مهر خاتم 47

 • مهر خاتم گرامی

  مهر خاتم 46

 • مهر خاتم کریم زاده

  مهر خاتم 45

 • مهر خاتم نورمندی پور

  مهر خاتم 44

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 43

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 42

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 41

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 40

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 39

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 38

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 37

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 36

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 35

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 34

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 33

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 32

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 31

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 30

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 29

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 28

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 27

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 26

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 25

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 24

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 23

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 22

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 21

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 20

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 19

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 18

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 17

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 16

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 15

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 14

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 13

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 12

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 11

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 10

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 9

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 8

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 7

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 6

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 5

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 4

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 3

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 2

 • مهر خاتم

  مهر خاتم 1

 • مهر چهره

  وکتور چهره 9

 • کتر شریعتی

  وکتور چهره 8

 • امین حیایی

  وکتور چهره 7

 • لیلا حاتمی

  وکتور چهره 6

 • بهنوش بختیاری

  وکتور چهره 5

 • شهاب حسینی

  وکتور چهره 4

 • هانیه توسلی

  وکتور چهره 3

 • مهر چهره

  وکتور چهره 2

 • مهر چهره

  وکتور چهره 1

 • تایپوگرافی

  لوگو 21

 • تایپوگرافی

  لوگو 20

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 19

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 18

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 17

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 16

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 15

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 14

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 13

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 12

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 11

 • طراحی لوگو

  لوگو-تایپوگرافی 10

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 9

 • تایپوگرافی

  لوگو-تایپوگرافی 8

 • طراحی لوگو

  لوگو-تایپوگرافی 7

 • طراحی لوگو

  لوگو-تایپوگرافی 6

 • طراحی لوگو

  لوگو-تایپوگرافی 5

 • طراحی لوگو

  لوگو-تایپوگرافی 4

 • دارالقرآن

  لوگو-تایپوگرافی 3

 • طراحی لوگو

  لوگو-تایپوگرافی 2

 • طراحی لوگو

  لوگو-تایپوگرافی 1

       ثبت سفارش

مراحل سفارش


پس از مشاهده نمونه کارهای موجود در سایت علاوه بر درج نام و نام خانوادگی،در قسمت توضیحات نوع سفارش خود(مثال:طراحی مهر خاتم ) و شماره طرحی که به عنوان نمونه انتخاب کرده اید و در صورت لزوم توضیحات تکمیلی در مورد طراحی را قید فرمایید.
بعد از ثبت سفارش به درگاه پرداخت اینترنتی متصل خواهید شد و پس از تکمیل کردن اطلاعات شخصی ، طبق تعرفه های موجود در سایت می بایست هزینه سفارش را پرداخت نمایید .

سفارشات طراحی طی 24 ساعت به ایمیل ارسال می گردد.


شماره کارت بانک ملی :
6037997318210425
بنــام : علیــــرضا سلمانــی

هزینه کامزد درگاه پرداخت 1 درصد کل مبلغ می باشد.
سوألات متداول


چگونه می توان اعتماد كرد و پول واریز كرد؟

نمونه کارهای موجود در وبسایت،تنها بخشی از سفارشات انجام شده ما می باشد.همچنین ما از معتبرترین سرویس اینترنتی پرداخت آنلاین استفاده می کنیم،طبق قوانین اگر سایتی از درگاه پرداخت اینترنتی سوء استفاده کند به سرعت از سیستم حذف و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد .شما می توانید با ارسال تیکت به سایت (زرین پال) درباره ی اعتبار ما سوال کنید.

در صورت پسند نکردن طرح چه باید کرد؟

اگر هنگام سفارش نمونه کار انتخاب کرده باشید طرح تا تأیید نهایی شما قابل اصلاح و ویرایش می باشد.

مدت زمان تحویل طراحی چقدر است؟

فایل های طراحی 24 ساعته به ایمیل ارسال می گردد.

فایل طراحی با چه فرمت هایی ارائه می شود؟

بصورت پیش فرض jpg و png درصورت درخواست با تمامی فرمت های تصویری